Natura w rekach profesjonalistów

Rekultywacja składowiska odpadów w Czmoniu

GŁÓWNE MOTYWY FUNKCJONOWANIA spółki Sater Kórnik

  • IRedukcja negatywnego oddziaływania składowiska na środowisko naturalne
  • IIWprowadzenie racjonalnej gospodarki odpadami
  • III
    Likwidacja zagrożeń wynikających ze składowania odpadów, zgodnie z krajowymi
    i wojewódzkimi planami gospodarki odpadami
  • IVPoprawa zarządzania środowiskiem

Celem niezbędnym do realizacji założeń projektowych, jest uzyskanie dofinansowania na realizację przedsięwzięcia rekultywacji składowiska odpadów.

 

Subsydium Unii Europejskiej pozwoli na efektywne i sprawne przeprowadzanie i sfinalizowanie działań ujętych w projekcie rekultywacji.

home-image-03 home-image-02 home-image-01