Dane spółki

Sater Kórnik Sp z o.o.

Czmoń 73
62-035 Kórnik

 

KRS 0000119770
NIP 785-00-13-493
Regon 630194002

Adres do korespondencji

Biuro Obsługi Mieszkańca

Urząd Miejskie w Kórniku

Pl. Niepodległości 1

62-035 Kórnik

Biuro Projektu

Jednostka Realizująca Projekt (JRP)

ul. Młyńska 34A

62-035 Kórnik

 

606 – 937 – 616
biuro@saterkornik.pl

Osoby do kontaktu

Prezes Zarządu

Maksymilian Sułkowski

Księgowość

Magdalena Śmigielska

Obsługa JRP

Katarzyna Rychlewska 

664 – 484 – 276
m.sulkowski@saterkornik.pl
500 – 273 – 685
606 – 937 – 616
biuro@saterkornik.pl

 

Lokalizacja składowiska odpadów w Czmoniu