W przypadku pozytywnego zakończenia procedury
ubiegania się o subsydium UE, projekt przewiduje, w ramach działań związanych z poszerzaniem wiedzy o środowisku wśród lokalnej społeczności, stworzenie ścieżki edukacyjnej. 

Merytoryczny przekaz ścieżki związany będzie z gospodarką odpadami i rekultywacją składowiska odpadów. Ścieżka edukacyjna będzie miejscem lekcji ekologii dla przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, ale i spotkań

z młodzieżą szkół średnich oraz osobami dorosłymi.

 

Forma, przebieg i sposób realizacji przedmiotowej ścieżki

zostanie określony w trakcie realizacji projektu. Podmiot odpowiedzialny za zaprojektowanie i wykonanie ścieżki edukacyjnej na terenie składowiska odpadów w Czmoniu

zostanie wyłoniony, na drodze zapytania ofertowego,

w drugim kwartale 2015 roku.

”Załoga Eko – Rekultywacja składowisk” – materiał video

Źródło: YouTube