Spotkanie proekologiczne na składowisku

Opublikowano: 2017-07-31

W piątek 16 czerwca 2017 r. odbyło się na składowisku w Czmoniu spotkanie proekologiczne pod hasłem „W trosce o naszą gminę”. W spotkaniu uczestniczyli m. in.: Burmistrz Jerzy Lechnerowski, Wiceburmistrzowie Antoni Kalisz oraz Przemysław Pacholski, radni Miasta i Gminy Kórnik, prezes ZGO Jarocin Mariusz Małynicz, prezes PGK w Śremie Paweł Wojna, prezes Wodkom Kórnik Włodzimierz Matuszak, sołtysi z gminy Kórnik wraz z członkami Rad Sołeckich, przedstawiciele Urzędu Miasta i Gminy Kórnik.

Po prezentacji Prezesa Sater Kórnik Maksymiliana Sułkowskiego dotyczącego składowiska odpadów w Czmoniu oraz gospodarki odpadami zaproszeni goście udali się na górę składowiska, skąd przy pomocy lornetek mogli obserwować najbliższą okolicę.

Następnie przy ognisku w mniej formalnej atmosferze toczyły się rozmowy w grupach o tym co istotne dla ochrony środowiska w naszej gminie.

 

 

spotkanie proekologicznespotkanie proekologiczne