Spotkanie Rady Budowy

Opublikowano: 2015-07-21

W dniu 06.07.2015 r. w siedzibie biura projektu przy ul. Młyńskiej 34a w Kórniku odbyło się pierwsze spotkanie Rady Budowy, w którym uczestniczyli: Prezes Sater Kórnik Maksymilian Sułkowski, menadżer projektu Krzysztof Wojtczak, kierownik budowy Tomasz Wilczopolski, kierownik robót Paweł Naskrent, inspektor nadzoru budowlanego Grzegorz Klonowski, pełnomocnik ds. realizacji projektu Beata Jankowska oraz doradca techniczny Fryderyk Kiełbowski.

Na spotkaniu zostały omówione kluczowe sprawy związane z prowadzeniem projektu oraz dokumenty obowiązujące w trakcie jego realizacji. Wskazano także osoby i kontakty przypisane do wykonywanych zadań.