Studenci Uniwersytetu Przyrodniczego na składowisku

Opublikowano: 2019-06-03

13 maja 2019 r. w hotelu Daglezja w Kórniku studenci Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu pod kierunkiem dr hab. Inż. Adama Zydronia rozpoczęli kilkudniowe praktyki studenckie na terenie naszej gminy. W spotkaniu otwierającym praktyki udział wziął również pan wicestarosta Antoni Kalisz oraz przedstawiciele wydziałów Ochrony Środowiska, Gospodarki Odpadami i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta i Gminy Kórnik oraz spółki Sater Kórnik. Przedstawiciele urzędu zapoznali studentów z bieżącą sytuacją i pracą w swoich wydziałach, natomiast przedstawiciele spółki Sater Kórnik zaprezentowali film dotyczący przeprowadzonej na terenie składowiska odpadów komunalnych w Czmoniu w 2015 roku rekultywacji.
Po spotkaniu studenci wraz z przedstawicielami urzędu wybrali się autokarem na objazd gminy, gdzie mogli zapoznać się z rozwiązaniami urbanistycznymi i projektowymi pn.- zach. części gminy.
Po zwiedzaniu gminy grupa pojawiła się na zrekultywowanym składowisku odpadów komunalnych w Czmoniu, gdzie mogła zobaczyć i usłyszeć o efektach rekultywacji oraz podziwiać okolicę z góry. Następnie po małym poczęstunku studenci wrócili do Kórnika i przystąpili do stojących przed nimi zadań.