Uroczyste zakończenie Projektu

Opublikowano: 2016-03-14

W dniu 04.03.2016 r. miała miejsce uroczystość związana z zakończeniem realizacji Projektu „Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m.Czmoń, gm. Kórnik”. O godz. 12:00 w południe nastąpiło symboliczne przecięcie wstęgi na zrekultywowanym składowisku, którego dokonali zaproszeni na uroczystość goście, a wśród nich m. in. Prezes WFOŚiGW Hanna Grunt, Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Mariola Górniak, Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik Jerzy Lechnerowski, Prezes Sater Kórnik Maksymilian Sułkowski, Przewodniczący Rady Nadzorczej Sater Kórnik Sławomir Hinc, Przewodniczący Rady Miasta Przemysław Pacholski, Radny Miasta i Gminy Kórnik oraz Sołtys Czmonia Jerzy Rozmiarek, Waldemar Witkowski Radny Sejmiku, reprezentujący wykonawcę czyli firmę Transpol – Tomasz Wilczopolski.

Dalsza część uroczystości odbyła się w Remizie Strażackiej w Czmoniu. Po przemówieniach zaproszeni goście obejrzeli film promocyjny dotyczący zrealizowanego projektu, do obejrzenia którego zapraszamy także Państwa. KOR_6091KOR_6110KOR_6113KOR_6117KOR_6124KOR_6125