Decyzja o przyznaniu dofinansowania

Opublikowano: 2015-07-21

IMG_1291W dniu 11.05.2015 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu odbyło się przekazanie dokumentu potwierdzającego przyznanie dofinansowania w ramach POIiŚ dla projektu „Zamknięcie i rekultywacja wysypiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Czmoń gm. Kórnik”. Potwierdzenie Prezesowi Zarządu Sater Kórnik Sp. z o.o. Panu Maksymilianowi Sułkowskiemu wręczyła Prezes Zarządu WFOŚiGW w Poznaniu Pani Hanna Grunt. W spotkaniu uczestniczył także Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik Pan Jerzy Lechnerowski.