Kolejna eko-lekcja na składowisku

Opublikowano: 2022-10-10

W czwartek 29. września kolejny już raz odwiedzili nas uczniowie wraz z opiekunami ze szkoły podstawowej w Szczodrzykowie. Tym razem była to bardzo aktywna klasa czwarta, która z wielkim zaangażowaniem uczestniczyła w naszej eko-lekcji. Po przejściu ścieżki edukacyjnej i wysłuchaniu informacji o segregacji śmieci, recyklingu i ich wpływie na środowisko naturalne, jak zwykle ruszyliśmy na górę składowiska. Tam dzięki sprzyjającej pogodzie uczniowie mogli obserwować lornetkami bliższą i dalszą okolicę oraz podziwiać wypasające się w pobliżu konie. Następnie udaliśmy się do biogazowni, gdzie jej pracownik opowiedział uczniom o pozyskiwaniu gazu ze składowiska i jego przetwarzaniu w  energię elektryczną.