Podpisano umowę o dofinansowanie projektu „Zamknięcie i rekultywacja wysypiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Czmoń gm. Kórnik”

Opublikowano: 2015-07-21

Dnia 29.05.2015 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu podpisano umowę o dofinansowanie projektu „Zamknięcie i rekultywacja wysypiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Czmoń gm. Kórnik”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

W imieniu Sater Kórnik Sp. z o.o. umowę podpisał Prezes Zarządu Pan Maksymilian Sułkowski, stronę WFOŚiGW w Poznaniu reprezentowała Prezes Zarządu Pani Hanna Grunt.

 

IMG_1489