Podpisano umowę z wykonawcą projektu

Opublikowano: 2015-07-21

P1170001P1170015

29 czerwca 2015 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w  Kórniku nastąpiło podpisanie umowy na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Zamknięcie i rekultywacja wysypiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Czmoń gm. Kórnik”.

Wykonawcą została wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego firma Transpol Kopalnia Kruszywa Zenon Poliński z Łojewa. W imieniu Sater Kórnik Sp. z o.o. umowę podpisał Prezes Zarządu Pan Maksymilian Sułkowski, stronę wykonawcy reprezentował Pan Zenon Poliński. W spotkaniu uczestniczyli także Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik Pan Jerzy Lechnerowski oraz reprezentujące obie strony zespoły specjalistów pracujących nad wdrożeniem projektu.