Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m.Czmoń, Gm.Kórnik

Opublikowano: 2015-03-17 Termin składania ofert: 02/04/2015 12:00 am

PYTANIA?

Jesli masz pytanie dotyczące powyższego zamówienia, wyślij
wiadomość na adres: pytania@saterkornik.pl

Pytania i odpowiedzi

1
Data dodania: 2015-03-30 11:55:19
Kórnik, dnia 30 marca 2015r. Nasz znak: ZP.1.2015 Wszyscy oferenci Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zamknięcie i rekultywację składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m.Czmoń, gm.Kórnik Pytanie 1. Jaki jest termin związania ofertą w SIWZ było 60 dni, potem nastąpiła zmiana ogłoszenia na 30 dni, następnie w zmodyfikowanej SIWZ znów 60 dni, a w treści formularza oferty jest 30 dni. Odpowiedź: Termin związania ofertą wynosi 30 dni, zgodnie z ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia z dnia 18.03.2015 roku nr. 37617
OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA:
  • wytworzenie informacji: Karolina Nowicka
  • wprowadzenie informacji: Karolina Nowicka (2015-03-17 13:01:48)
  • ostatnia zmiana treści wiadomości: Karolina Nowicka (2015-06-16 11:09:21)