Wiosna na składowisku

Opublikowano: 2016-05-17

Na zrekultywowanym składowisku w Czmoniu wiosna zawitała na całego. Na zdjęciach możecie Państwo zobaczyć jak w kilka miesięcy po zakończonych pracach skarpy porastają trawą, a drzewa i krzewy wypuszczają liście.

 

004 maj 2016 006 maj 2016 008 maj 2016 017 maj 2016 019 002

  Więcej

Uroczyste zakończenie Projektu

Opublikowano: 2016-03-14

W dniu 04.03.2016 r. miała miejsce uroczystość związana z zakończeniem realizacji Projektu „Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m.Czmoń, gm. Kórnik”. O godz. 12:00 w południe nastąpiło symboliczne przecięcie wstęgi na zrekultywowanym składowisku, którego dokonali zaproszeni na uroczystość goście, a wśród nich m. in. Prezes WFOŚiGW Hanna Grunt, Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Mariola Górniak, Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik Jerzy Lechnerowski, Prezes Sater Kórnik Maksymilian Sułkowski, Przewodniczący Rady Nadzorczej Sater Kórnik Sławomir Hinc, Przewodniczący Rady Miasta Przemysław Pacholski, Radny Miasta i Gminy Kórnik oraz Sołtys Czmonia Jerzy Rozmiarek, Waldemar Witkowski Radny Sejmiku, reprezentujący wykonawcę czyli firmę Transpol – Tomasz Wilczopolski.

Dalsza część uroczystości odbyła się w Remizie Strażackiej w Czmoniu. Po przemówieniach zaproszeni goście obejrzeli film promocyjny dotyczący zrealizowanego projektu, do obejrzenia którego zapraszamy także Państwa. KOR_6091KOR_6110KOR_6113KOR_6117KOR_6124KOR_6125

  Więcej

Podpisanie protokołu końcowego prac związanych z rekultywacją składowiska odpadów w Czmoniu

Opublikowano: 2016-01-08

Dnia 21.12.2015 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik  w obecności Pana Burmistrza Jerzego Lechnerowskiego oraz Pana Wiceburmistrza Antoniego Kalisza podpisano protokół końcowy prac budowlanych związanych z rekultywacją składowiska odpadów w Czmoniu.

W imieniu wykonawcy firmy Transpol protokół podpisał właściciel – Pan Zenon Poliński, natomiast w imieniu Sater Kórnik – Prezes Zarządu Pan Maksymilian Sułkowski.

011 014 012 008003

  Więcej

Podpisano aneks do umowy o dofinansowanie.

Opublikowano: 2015-11-05

W dniu 29.09.2015 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu został podpisany aneks do umowy o dofinansowanie z dnia 29.05.2015 r. nr POIS.02.01.00-00-013/14-00 projektu „Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Czmoń, Gm. Kórnik”.

W imieniu WFOŚGiW aneks podpisała Pani Prezes Hanna Grunt, w imieniu Sater Kórnik Prezes Maksymilian Sułkowski.

W aneksie określono całkowity koszt realizacji projektu, który wynosi 9.255.195,07 PLN brutto, tj. 7.568.758,94 PLN netto.  Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 7.559.783,94 PLN.

  Więcej