Podpisanie protokołu końcowego prac związanych z rekultywacją składowiska odpadów w Czmoniu

Opublikowano: 2016-01-08

Dnia 21.12.2015 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik  w obecności Pana Burmistrza Jerzego Lechnerowskiego oraz Pana Wiceburmistrza Antoniego Kalisza podpisano protokół końcowy prac budowlanych związanych z rekultywacją składowiska odpadów w Czmoniu.

W imieniu wykonawcy firmy Transpol protokół podpisał właściciel – Pan Zenon Poliński, natomiast w imieniu Sater Kórnik – Prezes Zarządu Pan Maksymilian Sułkowski.

011 014 012 008003

  Więcej

Podpisano aneks do umowy o dofinansowanie.

Opublikowano: 2015-11-05

W dniu 29.09.2015 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu został podpisany aneks do umowy o dofinansowanie z dnia 29.05.2015 r. nr POIS.02.01.00-00-013/14-00 projektu „Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Czmoń, Gm. Kórnik”.

W imieniu WFOŚGiW aneks podpisała Pani Prezes Hanna Grunt, w imieniu Sater Kórnik Prezes Maksymilian Sułkowski.

W aneksie określono całkowity koszt realizacji projektu, który wynosi 9.255.195,07 PLN brutto, tj. 7.568.758,94 PLN netto.  Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 7.559.783,94 PLN.

  Więcej

Sater Kórnik na I Festynie Ekologicznym

Opublikowano: 2015-10-05

W sobotę 26. września 2015 r. na kórnickim rynku odbył się I Festyn Ekologiczny, którego współorganizatorem była gmina Kórnik. Impreza obfitowała w konkursy i zabawy, przygotowane głównie z myślą o młodszych uczestnikach, ale i starszych udało się wciągnąć do zabawy, m.in. przy biciu rekordów na największą ilość osób równocześnie segregujących śmieci oraz największą liczbę osób z ekotorbami. Nie o samą wszak zabawę na festynie chodziło. Wydarzenie to było idealnym miejscem do edukacji młodszego i starszego pokolenia w kwestiach związanych z ochroną środowiska i segregacją odpadów.

Swój udział w festynie miał również Sater Kórnik, który na swoim stoisku miał jedyną w swoim rodzaju okazję, aby dzięki ulotkom i plakatom przybliżyć mieszkańcom gminy temat rekultywacji wysypiska w Czmoniu.

W ogłoszonym konkursie na hasło reklamujące Sater Kórnik i jego działalność I miejsce zajął 10-letni Mateusz Grzybowski, a jego hasło brzmi: „Rekultywacja w Czmoniu trwa, będzie górka, że ha ha”. Gratulujemy pomysłowości.

 

DSCF4905DSCF4923DSCF4907DSCF4933DSCF4921

  Więcej