Podpisano umowę o dofinansowanie projektu „Zamknięcie i rekultywacja wysypiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Czmoń gm. Kórnik”

Opublikowano: 2015-07-21

Dnia 29.05.2015 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu podpisano umowę o dofinansowanie projektu „Zamknięcie i rekultywacja wysypiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Czmoń gm. Kórnik”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

W imieniu Sater Kórnik Sp. z o.o. umowę podpisał Prezes Zarządu Pan Maksymilian Sułkowski, stronę WFOŚiGW w Poznaniu reprezentowała Prezes Zarządu Pani Hanna Grunt.

 

IMG_1489

 

  Więcej

Decyzja o przyznaniu dofinansowania

Opublikowano: 2015-07-21

IMG_1291W dniu 11.05.2015 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu odbyło się przekazanie dokumentu potwierdzającego przyznanie dofinansowania w ramach POIiŚ dla projektu „Zamknięcie i rekultywacja wysypiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Czmoń gm. Kórnik”. Potwierdzenie Prezesowi Zarządu Sater Kórnik Sp. z o.o. Panu Maksymilianowi Sułkowskiemu wręczyła Prezes Zarządu WFOŚiGW w Poznaniu Pani Hanna Grunt. W spotkaniu uczestniczył także Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik Pan Jerzy Lechnerowski.

  Więcej

Zarządzenie Prezesa Zarządu 1/2015

Opublikowano: 2015-02-25

W załączonym dokumencie przedstawiamy Zarządzenie Prezesa Zarządu przedsiębiorstwa Sater Kórnik sp.z.o.o. z dnia 25.01.2015r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

  Więcej