Kolejna eko-lekcja na składowisku

Opublikowano: 2022-10-10 Termin składania ofert:

W czwartek 29. września kolejny już raz odwiedzili nas uczniowie wraz z opiekunami ze szkoły podstawowej w Szczodrzykowie. Tym razem była to bardzo aktywna klasa czwarta, która z wielkim zaangażowaniem uczestniczyła w naszej eko-lekcji. Po przejściu ścieżki edukacyjnej i wysłuchaniu informacji o segregacji śmieci, recyklingu i ich wpływie na środowisko naturalne, jak zwykle ruszyliśmy na górę składowiska. Tam dzięki sprzyjającej pogodzie uczniowie mogli obserwować lornetkami bliższą i dalszą okolicę oraz podziwiać wypasające się w pobliżu konie. Następnie udaliśmy się do biogazowni, gdzie jej pracownik opowiedział uczniom o pozyskiwaniu gazu ze składowiska i jego przetwarzaniu w  energię elektryczną.

 

 

 

  Więcej

Przekazanie placu budowy

Opublikowano: 2015-07-21 Termin składania ofert:

Dnia 01.07.2015 r. na wysypisku w Czmoniu odbyło się przekazanie placu budowy wykonawcy projektu firmie Transpol Kopalnia Kruszywa Zenon Poliński.

  Więcej

Przed rozpoczęciem prac

Opublikowano: 2015-07-21 Termin składania ofert:

 

Ostatni rzut oka na stare wysypisko w Czmoniu.

 

 

003009019

Zdjęcia wykonano tuż przed rozpoczęciem prac związanych z rekultywacją wysypiska.

  Więcej

Podpisano umowę z wykonawcą projektu

Opublikowano: 2015-07-21 Termin składania ofert:

P1170001P1170015

29 czerwca 2015 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w  Kórniku nastąpiło podpisanie umowy na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Zamknięcie i rekultywacja wysypiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Czmoń gm. Kórnik”.

  Więcej

Podpisano umowę o dofinansowanie projektu „Zamknięcie i rekultywacja wysypiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Czmoń gm. Kórnik”

Opublikowano: 2015-07-21 Termin składania ofert:

Dnia 29.05.2015 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu podpisano umowę o dofinansowanie projektu „Zamknięcie i rekultywacja wysypiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Czmoń gm. Kórnik”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

W imieniu Sater Kórnik Sp. z o.o. umowę podpisał Prezes Zarządu Pan Maksymilian Sułkowski, stronę WFOŚiGW w Poznaniu reprezentowała Prezes Zarządu Pani Hanna Grunt.

 

IMG_1489

 

  Więcej

Decyzja o przyznaniu dofinansowania

Opublikowano: 2015-07-21 Termin składania ofert:

IMG_1291W dniu 11.05.2015 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu odbyło się przekazanie dokumentu potwierdzającego przyznanie dofinansowania w ramach POIiŚ dla projektu „Zamknięcie i rekultywacja wysypiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Czmoń gm. Kórnik”. Potwierdzenie Prezesowi Zarządu Sater Kórnik Sp. z o.o. Panu Maksymilianowi Sułkowskiemu wręczyła Prezes Zarządu WFOŚiGW w Poznaniu Pani Hanna Grunt. W spotkaniu uczestniczył także Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik Pan Jerzy Lechnerowski.

  Więcej